Om

Nature does not hurry, yet everything is accomplished”

-Lao Tzu

Anlitar ni mig som konsult och förstärkning i ert team avseende fältinventering, naturvärdesinventering, art- eller trädinventering så får ni tillgång till en kunnig och passionerad fältbiolog med högt kvalitets- och leveransfokus. Naturvårdsarter i boreal och hemiboreal skog samt träd är mina specialiteter.

Välkomna!