Reflektioner

Biofili

Ordet ”biofili” härstammar från grekiskan och är sammansatt av ordet ”bios”, som betyder ”liv” och ”philia” som betyder ”kärlek”. Biofilihypotesen utvecklades av biologen Edward O. Wilson 1984, som menade att vi som människor har ett grundläggande behov av naturkontakt samt en naturlig kärlek till det levande.  Denna medfödda koppling ska ha sitt ursprung långt bak i tiden, från de afrikanska savannerna, där våra förfäder lärde sig att uppskatta vissa naturmiljöer där de kunde finna mat, vatten och också söka skydd från faror. Han menar också att en separation ifrån naturen innebär psykologiskt lidande.

Vidare menar han att eftersom vi utvecklades i naturen, så har vi också ett biologiskt behov av att känna samhörighet med den. Det ligger helt enkelt i vårt DNA att älska naturen. Naturkontakten är fundamental för vår hälsa – lika viktig som bra kosthållning och regelbunden träning.

************************************************************************************************************

Förundran

Detta med förundran har en rad olika positiva hälsoeffekter. Det är din alldeles egna stund av njutning och det sker egentligen helt utan ansträngning eller prestation – det är DIN känsla och du äger den till 100 %. När du förundras går din puls ner och stressnivån minskar. Att förundras är lite som att aldrig ta något för givet. Om det så är vattnet ur kranen, maten på bordet eller alla de små och stora ting naturen bjuder oss att förundras över. Så ge dig själv ett par stunder av förundran varje dag – för att du är värd det, och för att det i förlängningen gör världen till en lite bättre plats…