Skogsbad

Vad är egentligen ett skogsbad?

Lugn, du kan lämna badkläderna hemma, det handlar om att ”bada sina sinnen i skogsatmosfären”.

Bakgrunden till detta fenomen finns i 80-talets Japan, där det just blivit uppenbart att människor tillbringade alltmer tid på sina jobb, blev mer och mer avskärmade från naturen och drog på sig stressrelaterade sjukdomar(och även dog) till följd av överarbete och brist på återhämtning.

Myndigheterna upprättade så ett antal hälsoparker/terapiskogar dit människor kunde ta sig för att hitta tillbaka till den viktiga relationen med naturen och låta kroppen läka. Japanerna kallar det Shinrin-Yoku, vilket betyder just Skogsbad.

En skogsbadsvandring kan bestå av kortare, lugna och väldigt närvarande småvandringar med inslag av prestationsfria aktiviteter för att hjälpa oss att öppna upp våra sinnen och öka vårt välbefinnande. Det varar mellan 2-3 timmar och utförs i lättvandrad terräng under alla årstider.

Etablerad forskning visar att skogsbad verkligen kan bidra till en rad hälsofrämjande tillstånd, däribland minskad stress, stärkt immunförsvar, balanserat blodtryck, lindring av ångest och depression. Det kan även öka vår kreativitet och vår kognitiva förmåga samt bidra till ett ökat välbefinnande och ökad återhämtning.

Metoden, som jag som certifierad skogsbadsguide arbetar enligt, är utformad efter evidensbaserad forskning och framarbetad av Scandinavian Nature and Forset Therapy Institute.

Det kan vara värt att gå de första gångerna med en guide för att på ett djupare plan finna just sina nycklar till sitt inre lugn, som sedan kan vara bra att ha i backfickan med sig ut i vardagen. Inget skogsbad är det andra likt, då naturen och elementen är föränderliga. Att regelbundet skogsbada är ett enkelt sätt att ta hand om sin hälsa.

Wisdom begins in wonder.

* Socrates